+372 55 932 614 oksana@vomor.ee
 • jooksev raamatupidamine
 • raamatupidamise sise-eeskirjade koostamine
 • palgaarvestus
 • käibemaksuarvestus
 • deklaratsioonide koostamine ning esitamine Maksu- ja Tolliametile
 • eelnevate perioodide korrastamine
 • majandusaasta aruannete koostamine
 • majandusaasta aruannete esitamine Äriregistrile
 • raamatupidamisalased konsultatsioonid
 • maksualased konsultatsioonid
 • muud seonduvad teenused